ARTÍCULOS DE INTERÉS

 

DIFERÈNCIES DEL LLIGAMENT CREUAT ANTERIOR ENTRE HOMES I DONES

La laxitud fisiològica del lligament, la manera d’activar determinats músculs i la diversitat de moviments són alguns dels factors que fan que aquesta lesió sigui més comú en les jugadores que en els jugadors.

Diferències del lligament creuat anterior entre homes i dones

Ja sabeu que el lligament creuat anterior (LCA) és un dels principals components estabilitzadors del genoll. I també teniu coneixement que es lesiona amb freqüència. La part més complexa d’aquesta lesió és la recuperació, ja que es fa bastant tediosa a causa de més d’un factor. Però, saps si el sexe és un d’aquests factors?

En aquest article tractarem les diferències de configuració del LCA en homes i en dones, i la relació que tenen aquestes diferències amb la seva lesió.

Anatomia del lligament creuat anterior

Els elements que donen estabilitat a les articulacions són els lligaments. En el cas del genoll, són quatre lligaments els que s’encarreguen de mantenir l’estabilitat: els lligaments col·laterals (intern i extern) i els lligaments creuats (anterior i posterior).

En relació als lligaments creuats, són dues estructures que es troben molt profundes en l’articulació del genoll. Una s’ubica en la part anterior i l’altra en la part posterior. El lligament creuat posterior s’estén entre l’àrea intercondília posterior de la tíbia i el còndil medial del fèmur. El lligament creuat anterior, per altra banda, s’estén entre la part posteorlateral del fèmur i la part anteromedial de la tíbia.

És per aquesta manera d’originar-se i inserir-se en creuar-se el que els proporciona el nom de “creuats”.

Una vegada sabem el moviment que fa cadascú i entenem on estan ubicats, hem de saber quins moviments hem d’intentar evitar per no lesionar-nos.

• El lligament creuat posterior ha d’evitar el moviment de lliscament de la tíbia sobre el fèmur cap enrere, moviment que es produeix, per exemple, quan baixem les escales.

• El lligament creuat anterior ha de fer el contrari: evitar el moviment de lliscament de la tíbia sobre el fèmur cap endavant.

Aquesta acció és un moviment que gairebé no es produeix durant les activitats de la vida diària. En altres paraules, no hi ha activitats que fem dia a dia que requereixin l’acció d’aquest lligament. Però, en canvi, en l’esport específicament la seva lesió és bastant freqüent.

Quan es lesiona el lligament creuat anterior?

Quan el lligament falla a l’hora d’impedir el moviment que ell mateix evita es produeix l’esquinçament, que pot ser total o parcial. L’esquinçament del lligament creuat anterior, per regla general, es produeix en els següents casos:

• Desacceleració brusca (és a dir, quan estem corrent i de sobte frenem, fet que és molt habitual quan juguem a futbol).

• Hiperextensió brusca del genoll.

• Traumes directes del genoll.

El problema d’una rehabilitació de lligaments creuats radica en la seva ubicació. Els lligaments creuats es troben dins de la càpsula articular dels genolls com ja vam comentar. Aquesta zona no rep irrigació sanguínia, sinó que rep els nutrients necessaris des del líquid que el rodeja: el líquid sinovial.

És a la sang i no al líquid sinovial per on viatgen les cèl·lules que reparen els teixits, d’aquí la dificultat a l’hora de la seva reparació, i de la importància en el moment de la seva rehabilitació.

Com reconèixer una lesió de lligament creuat anterior?

Seran necessaris els símptomes i una prova especial.

Els símptomes que es presenten durant la lesió d’un lligament creuat anterior són els següents:

• Un espetec (soroll a l’hora de la lesió) al genoll seguit d’un dolor intents. Aquest dolor s’incrementa quan s’intenta recolzar la cama afectada en el terra per caminar.

• Inflamació del genoll.

• Sensació d’inestabilitat (les persones que es lesionen el lligament solen dir: “Sento que el genoll se me’n va sol”).

Què té a veure el sexe amb la lesió de lligament creuat anterior?

Al lligament creuat anterior, el gènere és un factor a tenir en compte a l’hora de les lesions. En aquest sentit, les estadístiques de la Mutualitat Catalana de Futbolistes revelen que les noies es lesionen aquest membre tres vegades més que els nois. Per què?

Les dones realitzen diferents moviments respecte als homes?

Les dones realitzen el gest de retallar i posar-se en el terra diferent dels homes: el genoll col·locat en adducció femoral, rotació externa tibial durant el moviment addicional a una alta càrrega en valg posa al lligament en una tensió excessiva i el fa propens a l’esquinçament.

El lligament creuat anterior de les dones en sí es diferent al dels homes

Quan s’analitza la forma del lligament dels homes és més llarg, tenen major àrea transversal i major volum.

La laxitud fisiològica del lligament

El lligament creuat anterior és bastant més lax (tou), però si el sistema lligamentós es veu afectat pel moviment articular, com succeeix amb les dones, aquest lligament es trenca. A més a més, les dones, durant el cicle menstrual, segreguen certes i determinades hormones que fan més laxos als lligaments del cos.

Hi ha desequilibris musculars que fan més propens el trencament del lligament

Les dones solen tenir molta més força als quàdriceps que als isquiotibials. Aquest desequilibri de forces fa que la tíbia es traslladi en excés cap endavant, lesionant el lligament.

L’activació de terminats músculs exposen a la lesió del lligament creuat anterior

En els homes, l’activació dels músculs dels membres inferiors es produeixen de manera proporcional, evitant les càrregues en valg que poden evitar la lesió, a diferència del que succeeix en les dones, on l’activació dels quàdriceps és major que l’activació de la resta dels músculs.

 

Via: www.fcf.cat 

 

ESTUDIO SOBRE LAS LESIONES DE MENISCO (FCF)

L’estudi, elaborat pel doctor Ramon Cugat i Gilbert Steinbacher, explica quines són les lesions més comunes, com tractar-les i quines fases s’han de seguir per tornar a la pràctica esportiva.
 
La prevalença de les lesions de menisc associades a una inestabilitat anterior per ruptura del lligament encreuat anterior en el futbolista federat a la Mutualitat Catalana de Futbolistes és la següent:
 
 • Un 62% de pacients pateix una lesió de menisc.
 • El 16% tenen lesionats tots dos meniscos.
 • Predominen els trencaments del menisc extern (40%) sobre el menisc intern (37%).

Els tipus de ruptura que amb major freqüència afecten ambdós m

eniscos són: al menisc intern ruptures de tipus longitudinal, i al menisc extern ruptures de tipus longitudinal i radial.

El tractament ha estat en la majoria dels casos una o més sutures per conservar el menisc evitant així les inestabilitats postoperatòries i lesions degeneratives futures.

Menisc extern hipermòbil:

El menisc extern hipermòbil és una lesió de la fixació de la banya posterior sense lesió intrameniscal. La sèrie més llarga publicada fins al dia d’avui és d’onze casos. Nosaltres hem revisat 25 casos de lesions de menisc hipermòbil a la MCF. És la sèrie més llarga coneguda de lesions d’aquest tipus. Amb un seguiment mínim de 10 mesos amb una mitjana de 28. Tots han tornat a la pràctica de l’esport menys un pacient, al qui li va quedar una molèstia en flexió forçada.

Evolució sutures de menisc:

Com evolucionen les sutures del menisc a llarg termini (més de 5 anys de seguiment) dels futbolistes de la Mutualitat Catalana de Futbolistes? Hem pogut revisar amb aquest criteri a 29 jugadors amb una tornada al futbol competitiu de tots en el postoperatori. Després de 5 anys, un 45% segueixen practicant el futbol i un 28% al mateix nivell que abans de la lesió. Els que van abandonar el futbol era per raons no relacionades amb el genoll. Una reintervenció va ser necessària en el 6,7% dels casos. La sutura del menisc all-inside és una tècnica vàlida en el futbolista a llarg termini.

Transplantament de menisc:

Sobre el trasplantament de menisc podem dir que està indicat quan hi ha:

Una meniscectomia prèvia, dolor, edat mínima de 50-55 anys, eix fèmur tibial alineat i una bona estabilitat del genoll. La tècnica realitzada és un menisc al·logènic de banc de teixits. Aquesta tècnica s’està aplicant en els futbolistes de la Mutualitat Catalana de Futbolistes a Barcelona des de l’any 2011.

Lesió de lligament creuat anterior amb menisc:

La història natural de la lesió de lligament creuat anterior i/o menisc, encara que estigui ben tractada, comporta que entre el 62%-80% aparegui degeneració d’artrosi als 10-15 anys post tractament. Segons estudis de Lee et el 2009, després de la lesió del lligament creuat anterior i/o menisc, en el líquid sinovial s’eleven els nivells de molècules de cartílag, enzims de degradació de la matriu i citocines inflamatòries. S’ha vist que els g

enolls afectats de lesions de lligaments i/o meniscos són amb simptomatologia clínica l’ús de factors de creixement fan remetre la simptomatologia.

Tractament lesions de menisc:

Quant al tractament de lesions de menisc pot ser:

 • No quirúrgic (tractament conservador).
 • Quirúrgic (meniscectomia sutura de menisc, transplantament de menisc).

Fases de recuperació del menisc:

Tots aquests tractaments presenten 3 fases de rehabilitació:

 • Una fase de fisioteràpia.
 • Una fase de readaptació.
 • Una fase de readaptació en exterior.

L’objectiu d’aquests tractaments és ajudar a eliminar el dolor, recuperar una bona mobilitat i aconseguir un bon to muscular. D’aquesta manera, el jugador podrà tornar a la competició igual que abans de la lesió.

Són guies per rehabilitar, tenint en compte que qui portarà el ritme i el temps de la recuperació serà el genoll del jugador.

Prevenció lesions de menisc:

Malgrat tot el que hem dit, la prevenció és el millor tractament que es pot realitzar. Objectiu: evitar lesions. Existeixen diferents aspectes a tenir en compte:

És important un bon escalfament abans de l’activitat esportiva conjuntament amb sèries d’estiraments abans i després de realitzar l’activitat esportiva.

 • Refredar la zona després de l’activitat.
 • Mantenir una bona massa muscular, ja que és la millor protecció que pot tenir un genoll.
 • Treballar la propiocepció (sensibilitat, percepció, motricitat).
 • Controlar l’estat de la massa muscular mitjançant tensioimiografia, prova que ens ajuda a observar les propietats mecàniques i contràctils del múscul i gràcies a això saber si existeix fatiga muscular, atrofia, rigidesa muscular.
 • “No s’ha de fer esport per estar en forma, sinó, estar en forma per fer esport”.

Mutua FCF – Dr. Ramon Cugat i Dr. Gilbert Steinbacher.

 

COMPARATIVA ENTRE LES BEGUDES ENERGÈTIQUES I LES ESPORTIVES

Les begudes esportives ajuden a recuperar les substàncies cremades quan realitzem exercici, mentre que les energètiques ens aporten una potent dosi d’energia.

La funció primordial de les begudes energètiques és promoure un ímpetu d’energia, una ràpida sensació de benestar i alerta. Per aquells que sovint es noten cansats i sense energia, el concepte d’una beguda energètica pot resultar atractiu. D’altra banda, les begudes esportives o hidradatants actuen per reposar pèrdues de líquid com a conseqüència de la sudoració.

Principals diferències

1. Concentracions de carbohidrats:

Mentre que les begudes esportives tenen una concentració d’hidrats de carboni de 5-7%, les begudes energètiques tenen una concentració de quasi el doble. És a dir, en la mateixa quantitat de líquid, les begudes energètiques tenen molts més hidrats que les begudes esportives.

Si penses que aquest és un punt a favor de les begudes energètiques, és important que tinguis en compte que una concentració d’entre el 5 i el 7% permet una millor absorció d’aigua i nivells més estables de glucosa en sang i menor possibilitat que es produeixin molèsties estomacals.

2.- Quantitats de sodi:

El sodi és un electròlit imprescindible. Intervé en l’equilibri dels líquids corporals per fora de les cèl·lules i és molt important per mantenir la pressió arterial. També resulta necessari perquè els nervis, els músculs i altres teixits corporals treballin apropiadament.

El manteniment d’un volum adequat de sodi és un factor clau en el rendiment esportiu, ja que està relacionat directament amb la capacitat per alliberar nutrients a les cèl·lules, per eliminar els subproductes metabòlics de les cèl·lules i per mantenir els percentatges de pèrdues de suor. En la mateixa quantitat de líquid, les begudes esportives tenen més del triple de sodi que les begudes energètiques.

3.- Aportació calòrica:

Al tenir una quantitat realment superior de carbohidrats, l’aportament calòric de les begudes energètiques també és realment superior. Al consumir, 354 ml de beguda energètica, estem consumint 155 kcal, contra 80 kcal d’una beguda esportiva.

Aquestes begudes estan promocionades al·legant que són idònies per tenir un millor rendiment en l’activitat diària i contra el defalliment. També és molt popular entre els joves que van a ballar durant hores i necessiten tenir més energia. En definitiva, aquestes begudes energètiques són un autèntic boom del segle XXI.

Els perills de les begudes energètiques

Malgrat aquest èxit que tenen entre la joventut no hem d’obviar els seus greus perills. Per aquest motiu, ens fem ressò d’un estudi publicat recentment als Estats Units que ha revelat els efectes cardíacs d’aquestes begudes energètiques i la seva relació amb la mort sobtada d’origen cardíac, tal com va advertir el doctor Francesc Carreres a la Conferència sobre la Mort Sobtada, celebrada la setmana passada a la seu central de l’FCF.

La informació arriba a ser més transcendent quan s’estima que entre el 30% i el 50% dels adolescents i adults joves dels Estats Units les consumeixen amb regularitat. En l’actualitat, aquestes begudes són summament populars en tot el món, encara que la seva seguretat estigui qüestionada, ja que se les relaciona amb esdeveniments cardiovasculars greus (arítmies i mort sobtada).

Les begudes energètiques potencien i estimulen l’energia corporal gràcies a l’alt contingut de cafeïna -el seu principal component- i altres agents actius com els sucres, la taurina, el complex vitamínic B, guaranà i el ginseng, entre d’altres. També milloren l’atenció i el rendiment físic. Però la seva associació amb altres substàncies com l’alcohol i/o les drogues poden avivar els efectes nocius de la cafeïna i, en conseqüència, derivar en problemes cardíacs. A més, el doctor Francesc Carreres (Fundació Cors Units) assegura que cal evitar l’excés de cafeïna de les begudes energètiques, ja que poden provocar arítmies en esportistes aparentment sans, amb conseqüències impredictibles.

La investigació feta als EEUU, explica que “les begudes energètiques es promouen com a cures miraculoses contra el cansament, la qual cosa ha aconseguit que el seu consum s’incrementi progressivament”. Per això, l’objectiu d’aquest estudi nord-americà se centrar en revisar els beneficis i les contraindicacions. I conclou: “No existeixen estudis concloents que demostrin els efectes beneficiosos de les begudes energètiques, però sí la suficient evidència dels efectes adversos d’alguns dels seus components més comuns. Són necessaris més estudis per determinar amb certesa la seguretat de les begudes energètiques, les quals posseeixen un potencial tòxic considerable, que no és informat degudament al consumidor”.

Via: www.fcf.cat 

 

LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN

La hidratació és de gran importància per qualsevol esportista, ja que aquesta influeix de forma directa en el rendiment esportiu i en la prevenció de lesions.

Presentar un estat inadequat d’hidratació provoca diversos efectes adversos en l’organisme que limiten el rendiment físic i, fins i tot, poden arribar a posar en perill la vida de l’esportista. Una pèrdua del 2% del pes corporal total afecta al rendiment esportiu i si aquesta pèrdua representa un 7% pot fer perillar la seva vida.

La deshidratació produeix els següents efectes adversos:

– Redueix la capacitat de portar a terme un exercici prolongat a l’augmentar:

L’estrès cardiovascular.

La percepció de l’esforç.

El risc d’alteracions de la funció gastrointestinal i de malestar.

– Redueix la concentració i el funcionament mental.

– Redueix la força y la flexibilitat dels músculs.

– Augmenta el risc de patir una lesió múscul-tendinosa (sobrecàrregues, trencaments fibril·lars, rampes musculars, tendinopaties, etc.).

Aquests efectes augmenten a mesura que la deshidratació augmenta.

Per tots aquests motius hem de promoure que els futbolistes s’hidratin correctament tant abans com durant i després dels entrenaments i dels partits. Cal destacar que la pauta d’hidratació sempre ha de ser personalitzada per cada persona, ja que la pèrdua d’aigua i electròlits pot ser molt diferent d’un esportista a un altre.

La beguda que haurien de consumir tots els esportistes ha de contenir:

Aigua: Per recuperar les pèrdues hídriques.

Hidrats de carboni simples: Proporcionaran energia immediata i permeten mantenir una glicèmia adequada durant la pràctica esportiva, retardant així l’esgotament dels dipòsits de glucogen. Per cada 100 mil·lilitres de beguda hi hauria d’haver entre 6-8 grams de “sucre” (glucosa, sacarosa o maltodextrines), o el que és el mateix, 60-80 grams de “sucre” per cada litre de beguda.

Electròlits: Els electròlits que més es perden durant l’activitat esportiva són sobretot el sodi y el clor. L’aigua conté gran quantitat de clor, però no de sodi. És per això que és necessari ingerir-lo mitjançant begudes esportives. Per reposar les pèrdues d’electròlits durant l’activitat física la beguda que es consumeix hauria de contenir entre 460 i 1150 mil·ligrams de sodi per cada litre de beguda.

Una pauta general/protocol d’hidratació podria ser la següent:

– Pre-entrenament/pre-partit: Ingerir entre 5-7ml/kg de beguda isotònica durant les 4 hores prèvies, fins veure que l’orina és clara. Si en aquest cas no es va al lavabo a orinar o s’observa que la orina es molt fosca, afegir 3-5ml/kg extres en les 2 hores prèvies. En dies molt calorosos assegurar la ingesta de 0’5 litres abans de començar l’entrenament / partit.

– Durant l’entrenament/partit: Durant el partit es difícil que el jugador pugui apropar-se a la banqueta per consumir qualsevol beguda, per això s’haurà d’aprofitar la meitat del partit per ingerir 150-200ml de beguda isotònica. En canvi, durant els entrenaments si que es poden fer petites pauses per ingerir líquids, sent ideal el consum de 150-250ml de beguda isotònica cada 15-20 minuts.

– Post-entrenament/post-partit: S’ha de recuperar la pèrdua de pes produïda per l’esport mitjançant la ingesta d’aigua i begudes esportives. Es recomana ingerir un 150-200% de líquid respecte el pes perdut durant l’esport, en les primeres 6 hores post-exercici per cobrir les pèrdues que s’han produït per la suor i per l’orina.

Per últim, cal destacar que si s’apliquen aquests conceptes a nens que encara no han arribat a la pubertat, la beguda d’elecció ha de ser sempre l’aigua o begudes esportives lleugerament hipotòniques o que continguin un baix contingut en sodi, perquè en la suor dels nens s’excreta una menor quantitat de sodi i per tant no se n’haurà de consumir la mateixa quantitat que en el nen que ja està en la pubertat o en la persona adulta.

Daniel Garcia Carvajal, Fisioterapeuta Col. 11518. Dietista-Nutricionista Col. CAT001010.

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA NUTRICIÓ EN LA PREVENCIÓ DE LESIONS

Vía: FCF.CAT

Tot esportista hauria de realitzar una ingesta alimentaria segons les seves característiques físiques per tal d’assolir una sèrie d’objectius.

Els objectius que ha de tenir tot esportista són:

– Mantenir un correcte estat de salut.

–  Aconseguir el millor rendiment esportiu possible.

–  Assolir les càrregues d’entrenament de forma òptima gràcies a una correcta recuperació post – entrenament/partit.

– Presentar una correcta composició corporal (% greix, % múscul) per la pràctica del futbol.

– Prevenir l’aparició de lesions.

1408187006-1

En aquest article ens centrarem en l’últim punt, la prevenció de lesions esportives. Cal destacar que portar una alimentació equilibrada i adequada per practicar esport pot ajudar a prevenir lesions i a millorar el rendiment esportiu.

Pel que fa a les lesions esportives, cal dir que no hi ha cap aliment o grups d’aliments que siguin claus per evitar que aquestes apareguin, sinó que és el conjunt de portar una alimentació saludable, equilibrada i adequada per la pràctica esportiva el que ajuda a prevenir-les.

En la prevenció de lesions mitjançant l’alimentació és important tenir en compte els següents punts:

1- Hidratació: És el punt més important per prevenir lesions en qualsevol esport. Gran part de les lesions esportives no traumàtiques venen derivades per presentar un estat de deshidratació. És important que l’esportista s’hidrati tant abans, com durant (si no és possible durant la pràctica esportiva, doncs a mitja part), com després de la pràctica esportiva.

2- Ingesta de macronutrients: És important que l’esportista mengi els nutrients necessaris per dur a terme una correcta pràctica esportiva. La dieta de l’esportista hauria de ser rica en hidrats de carboni complexes (5 – 7 g HC / kg / dia), amb un consum proteic adequat per la pràctica esportiva (1’5 – 2 g P / kg / dia) i controlada en greixos (0’8 – 1’5 g G / kg / dia), dels quals es prioritzarà aquells que siguin insaturats (oli d’oliva, fruits secs, peixos blaus).

3- Importància de l’alimentació PRE i POST entrenament / partit: És de gran importància realitzar un correcte àpat previ a la pràctica esportiva (el qual ha de ser ric en hidrats de carboni per aportar energia al organisme durant l’entrenament/partit), així com una correcta recuperació després dels entrenaments / partits per reomplir les reserves de glucogen i reparar les fibres musculars danyades durant l’activitat esportiva per poder rendir al màxim en el següent entrenament / partit, i evitar que aparegui alguna lesió derivada d’una incorrecta recuperació.

4- Composició corporal: Per últim, cal destacar la importància de presentar una correcta composició corporal (% greix / % múscul) per evitar l’aparició de lesions. Mantenir una correcta composició corporal per la pràctica del futbol evitarà l’aparició de sobrecàrregues/tendinopaties/trencaments musculars derivades de presentar un % de greix inadequat per la pràctica esportiva, el qual provocarà que l’esportista hagi de ‘portar a sobre’ més quilos dels que hauria.

Vía: FCF.CAT – Daniel Garcia Carvajal, Fisioterapeuta Col. 11518. Dietista – Nutricionista Col. CAT001010.

 

JUGAR CON EL CORAZÓN (Xesco Espar) Compromiso, pasión y trabajo en equipo

Xesco Espar es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Barcelona y máster en Psicología del Aprendizaje por la UAB. Ha sido profesor del INEFC Barcelona y entrenador de balonmano en el FC Barcelona desde 1985 a 2007, equipo con el que ha conseguido todos los galardones posibles. Actualmente trabaja en el FC Barcelona como coordinador de la preparación física de las Secciones Profesionales del club. Es especialista en planificación deportiva, coaching deportivo, control emocional y motivación.

jugarconelcorazonEXTRACTO DEL LIBRO ‘JUGAR CON EL CORAZÓN’
 
Apenas quedan cinco segundos. Ni siquiera ha silbado el árbitro el final del partido y la emoción se desborda mientras una locura colectiva se desplaza por la pista de juego, en todas direcciones. Acabamos de ganar la Champions League del 2005.
Estoy llorando y abrazando a mis ayudantes. La tensión da paso a la satisfacción mientras me dirijo a saludar al entrenador del equipo rival, a los árbitros y, literalmente, me arrojo sobre la piña de jugadores que se ha formado hace rato.
Un micrófono de la televisión me caza mientras estoy agradeciendo a los jugadores su sacrificio, su lucha y por haberme entregado un año de su vida. Han crecido. Su talento se ha disparado pero, por encima de todo, han puesto su corazón en todo lo que han hecho.
 
La complicidad dentro y fuera de la pista fueron las características principales de ese equipo. Aunque no arrancamos como favoritos en ninguna competición, nuestro deseo de crecer nos permitió acceder a momentos de rendimiento realmente extraordinario.
 
También tuvimos nuestros momentos bajos… De hecho, la competición no empezó nada bien. Perdimos los dos primeros partidos que jugamos en el extranjero (en Rumanía y Hungría) durante la primera liguilla de la Champions League. Incluso nuestra trayectoria en la liga regular española tuvo también sus altibajos. Pero la forma de encarar esas derrotas y lo que aprendimos en ellas fue, al final, lo que nos permitió acabar ganando la Champions League. Cada partido, una lección aprendida.
El crecimiento que mostró nuestro equipo durante los primeros diez meses de campeonato y la complicidad que se instaló dentro del vestuario fueron no solamente un ejemplo de excelencia deportiva, sino todo un ejemplo de cómo pueden romperse las barreras del rendimiento personal para fundirse en la sinergia multiplicadora del trabajo en equipo. Fue sin duda un equipo ejemplo de excelencia.
 
La búsqueda de la excelencia

La excelencia en el deporte no es algo fácil de conseguir. En realidad tiene más obstáculos de los que puedes encontrarte en otras muchas carreras profesionales. Suele creerse que porque ganan mucho dinero los jugadores tienen que ser máquinas perfectas, motivadas y a punto de todo. Y la realidad es que, simplemente, estos jugadores son personas como todos, con sus momentos altos y sus momentos bajos, que además están sometidos a muchas presiones y distracciones, que son sus dos grandes enemigos. Cuando eres famoso y tienes dinero, no es fácil centrarte exclusivamente en tu trabajo la mayor parte del día, pues todo tu entorno acaba reclamando tu atención y las distracciones se multiplican. Pocos son los que, en verdad, pueden hacer frente a ello correctamente. Ésos son los «superclase».

Recuerdo el caso de Roger, un jugador joven y prometedor de 18 años que empezó a entrenar con nuestro equipo profesional de balonmano. Apenas llevaba tres meses entrenando y viviendo prácticamente como un jugador profesional cuando un día se me acercó y me dijo:
 
–Xesco, ¿podemos hablar?
–¡Claro! –respondí yo–. ¿Qué te ocurre?
–Bueno, a mí nada, pero… –titubeó– mis amigos me hacen comentarios.
–¿Comentarios? –le pregunté–. ¿Comentarios sobre qué?
–Pues, por ejemplo, me dicen que el entrenador no es nadie para decirme a qué hora tengo que irme a dormir y que por el sueldo que gano no tengo por qué mostrarme tan disciplinado. Y claro, ellos son mis amigos…
–Hombre –le dije, intentando aparentar calma–, en parte tienen razón… Estoy de acuerdo en que el entrenador puede que no sea nadie para decirte a qué hora tienes que irte a dormir. Pero –y ahí exploté y alcé la voz– ¡es que ya tendría que salir de tu cabeza de alcornoque que si quieres ser jugador profesional a las doce de la noche tienes que irte a dormir! ¡Tienes que descansar porque al día siguiente tienes entrenamiento!
–Pero…–intentó contestar, aunque rápidamente lo corté.
–Mira, Roger, la disciplina nos da libertad.
–¿Qué? –me interrumpió incrédulo–. ¡Será al revés! La disciplina me quita libertad porque no puedo hacer lo que quiero…
–Lo que tú quieres, no. ¡Lo que quieren tus amigos! Si no tienes disciplina o, mejor dicho, autodisciplina, no eres libre de elegir quién quieres ser. Si no tenemos autodisciplina, no podemos elegir nuestro futuro y estamos siempre a merced de los demás.
 –

«La disciplina nos da libertad»

dlfnbkuo

Xesco Espar, autor de Jugar con el corazón

La excelencia en el deporte sólo se consigue entregándote permanentemente al ciento por ciento y con un nivel de autoexigencia máximo. Eso significa cada día de tu vida, y no sólo en los partidos.

Estar motivado y entregarte al máximo en los partidos no es difícil. A todo el mundo le gusta jugar. Sin embargo, tener ese mismo deseo a la hora de prepararte, eso es lo que distingue a un buen jugador de un verdadero campeón. La motivación actúa como un multiplicador del rendimiento, y la calidad y mejora diaria del equipo es el otro factor de la multiplicación.
Todos los equipos y todos los deportistas tienen dos niveles entre los que discurre su rendimiento en el día a día.
Todos tienen su mejor día y todos tienen su peor día. Una de las mayores preocupaciones de los entrenadores es hacer que ese rendimiento sea lo más estable posible, es decir, que el peor día esté lo más cerca posible del mejor día. Evidentemente, esa igualdad debe buscarse haciendo ascender el nivel del peor día y no al revés. Pues bien, la clave para que eso suceda es simple. No es fácil en absoluto pero es simple. Cuando un jugador está cansado, estresado, presionado… y su rendimiento baja, éste baja hasta su nivel de esfuerzo basal, es decir, su nivel de esfuerzo mínimo a que está acostumbrado cada vez que se viste de corto. De la misma manera, sus pulsaciones bajan hasta un nivel –que no es cero– que depende de su estado de entrenamiento. El secreto entonces para alcanzar esa estabilidad reside en la dedicación, concentración y exigencia con que el jugador realiza cada una de las sesiones de entrenamiento. Ése es su hábito mínimo.
 
Por ello es imprescindible plantear un altísimo nivel de motivación y exigencia en cuanto a la actitud durante los entrenamientos. Ese hábito que se adquiere no cuando estás compitiendo, sino cuando te estás preparando, es tu colchón de salvación que te recoge cuando el día de la competición las cosas no salen bien. Si no tienes ese colchón, el batacazo puede ser tremendo.
Uno de mis mejores amigos, Pep, apareció un día por el entrenamiento. A pesar de que las sesiones eran a puerta cerrada para el público, siempre permitíamos a entrenadores o estudiantes de Educación Física que los presenciasen en silencio. Pep es entrenador de fútbol, así que a ningún jugador se le hizo extraña su presencia en la grada.
Una vez finalizada la sesión y cuando los jugadores ya habían abandonado la pista, me dirigí hacia él para que comentáramos lo que había observado. En cuanto le pregunté por el entrenamiento, me dijo:
 
–¡Vaya intensidad! Creo que los jugadores se dan más golpes en uno de vuestros entrenamientos que en muchos de los partidos en que los he visto.

–Sí, sí –le contesté sonriendo–. Tenemos un partido difícil el sábado y se nota que el equipo está por la faena.

–Sí. Pero la intensidad no es lo que más me ha llamado la atención –me dijo–. Lo realmente impresionante es el silencio.
–¿Cómo? –le pregunté.
–¡Nadie habla! La concentración en los ejercicios es absoluta. ¡Incluso puedes oír el ruido que hace la resina del balón cuando rueda por el parquet!
 
Ese ambiente de concentración, determinación y dureza mental era el que después reinaba en los partidos.
El acceso al estado de excelencia es muy sencillo. Para alcanzar la excelencia en tu ámbito tienes que trabajar todos y cada uno de los días dando el ciento por ciento de ti mismo en todas las situaciones hasta que ello se convierta en un hábito. Tienes que poner el listón arriba de todo y decir: «De aquí no voy a bajarlo, y voy a pasar por encima de él, cada día». Entrega absoluta y no plantarte jamás con cartas bajas. Hace falta enfocarse en lo más importante y no aceptar las múltiples distracciones con que somos bombardeados a diario.
 

A veces la excelencia no es suficiente

Con el viento a favor, la excelencia te permite estar siempre cerca de tus objetivos. Cuando partes con una situa- ción de ventaja, esforzarte al máximo de manera consistente te permite mantener un rendimiento estable, cercano a tu máximo. Y como de entrada eres mejor que los demás, rindes por encima de los demás.
Pero ¿qué ocurre cuando no eres el mejor?
Uno de los momentos estelares de cualquier edición de los Juegos Olímpicos es la final de los cien metros lisos. Las ocho personas mas rápidas del mundo se enfrentan en una carrera que apenas dura diez segundos ante los ojos de millones de espectadores.
Suena el disparo de salida y ocho máquinas perfectas salen lanzadas como balas en dirección a la meta. Apenas diez segundos después, el grupo se ha dividido en tres: un corredor eufórico, dos satisfechos y otros cinco que saben que los únicos que se acordarán de que estuvieron allí serán su familia y sus amigos. ¡Y eso que están entre las ocho personas más rápidas del planeta!
Todos ellos han entrenado al máximo durante años. Se han sacrificado y se han exigido dar su ciento por ciento en incontables ocasiones; sin embargo, todo el mérito se lo lleva uno. ¿Perplejidad? ¿Decepción? ¿Injusticia? Nada de todo eso, sencillamente es que a veces la excelencia no es suficiente.

«Ningún rendimiento por debajo del muy bueno es hoy recompensado»

La relación entre el rendimiento ofrecido y la recompensa obtenida ha cambiado en los últimos años. La competitividad se ha vuelto feroz. Hace unos años, en la Liga Asobal de Balonmano sólo se permitían tres o cuatro extranjeros por equipo. Ello obligaba a que la mayor parte de los jugadores de la liga fuesen nacionales. Los de mayor calidad formaban los equipo punteros, mientras que los demás se repartían en el resto de los equipos.
Los jugadores con menor rendimiento estaban en los equipos inferiores, de acuerdo con su calidad. Pero ahora no. Ahora están fuera. De manera parecida, hace algunos años, si tu rendimiento en el trabajo era bajo, tus ingresos eran también bajos. Ahora es cero. Ahora es casi seguro que estás en el paro.
Ningún rendimiento por debajo del muy bueno es hoy recompensado. Hoy en día, los clubes pueden traer muchos jugadores del extranjero y ello obliga a los nacionales a ser poco menos que excelentes si quieren estar en la máxima liga, ya que la mayoría de estos jugadores extranjeros son excelentes.
En los ámbitos altamente competitivos, la excelencia no es siempre suficiente para ser el primero. Si alguno de los participantes parte con ventaja (mayor presupuesto, mejores habilidades, mejor…) y rinde siempre a su máximo potencial, va a acabar primero. Optimizando todos sus recursos y entregándose en todos los momentos de la preparación, va a conseguir siempre un rendimiento muy cercano a su máximo y, como parte desde una posición de ventaja, los demás equipos tendrán que conformarse con mirarlo desde abajo.
Cuando la ley Bosman permitió el acceso a un número mucho mayor de jugadores europeos en los equipos españoles, yo estaba entrenando al equipo juvenil de balonmano del FC Barcelona.
Entre los jugadores que entrené durante ese proceso, estaba David, un joven portero con un gran talento y un gran futuro en ese momento.
Recuerdo que en uno de los viajes del equipo, un día que unos cuantos integrantes del equipo estábamos charlando sobre, precisamente, la cuestión de la «invasión» de jugadores extranjeros y cómo ello podía perjudicarlos en sus carreras deportivas.
 

–Ahora podrán fichar a más jugadores extranjeros y para nosotros será más difícil poder llegar a los equipos profesionales –dijo David con un cierto aire de preocupación, ya que su aspiración era jugar en la liga profesional española.

–Eso es cierto –dije yo–, pero no tenéis por qué tomarlo mal. Según cómo lo miréis, todavía saldréis ganando…
–¡Sí, hombre! –exclamaron todos a la vez–, ¡Los jugadores que van a venir a jugar a España serán los mejores de sus países!
–¿Cómo vamos a poder competir con ellos? –se preguntaban.
–Bien, es cierto que son buenos, pero entonces ¿qué es lo que queréis? –los desafié–. ¿Queréis un camino fácil para llegar a jugar en la liga profesional? ¿Y luego qué? ¿Ya está?
Ese grupo de jugadores era extraordinariamente competitivo. Yo sabía que lanzarles un reto supondría un estímulo mayor que el mejor de los razonamientos, así que proseguí:
 
–Fijaos. Va a ser más difícil, sí. Pero si lo tomáis como un reto… quiero decir que, en lugar de quejaros, lo que tenéis que hacer es luchar por no sólo llegar a los equipos profesionales, sino luchar por ser titulares. Y cuando lo seáis, luchar para llegar a la selección española, y cuando lleguéis a ella, luchar por ser titular en la selección. Si lucháis por ser mejores que ellos, no sólo los adelantaréis aquí en España, sino que cuando os enfrentéis a ellos en los torneos internacionales de selecciones, como seréis mejores que ellos, pues también les ganaréis.
 
Hoy, David lleva ganados, entre otros muchos títulos colectivos e individuales, cinco veces la Copa de Europa, una vez la Champions League y ocho la Liga Nacional; es el jugador que más partidos internacionales ha disputado de la historia con la selección española y ha conseguido dos medallas de bronce olímpicas y una medalla de oro en el campeonato del mundo del 2005.
Cuando te enfrentas a alguien y partes de una situación de desventaja, puedes hacer dos cosas: conformarte o no. Yo jamás me conformo.
Y para batirles conozco dos estrategias que suelen dar resultado. Una a corto plazo, en el momento del enfrentamiento, y otra, mucho mejor, a medio plazo.
La primera posibilidad pasa por hacer jugar mal al rival. Es decir, tienes que evitar que tu adversario juegue bien. No debes salir solamente al campo pensando en lo que tienes que hacer tú, sino también en lo que no debes permitir que el contrario haga. Tienes que anticiparte sistemáticamente a sus puntos fuertes y atacar sus puntos débiles. Tienes que conseguir que el contrario juegue mal, porque si no, como es mejor que tú, te ganará.

Pero mi estrategia favorita es la otra. El adversario es superior a ti al inicio de la temporada, pero ello no implica que debas aceptar eso mismo al final de la temporada. Hay todo un año por delante, y si dentro del trabajo incluimos objetivos que nos hagan mejorar, que aumenten nuestra calidad individual y colectiva como equipo, podemos conseguir que dentro de diez meses seamos mejores que ellos. El objetivo en este caso es romper nuestro nivel máximo y hacer que nuestro ciento por ciento actual no sea más que un pequeño porcentaje de nuestra capacidad de rendimiento futura.

Cuando te enfrentas a alguien, en principio mejor que tú y sabes que va a tener un rendimiento excelente tienes que romper una cosa. Tienes que romper el límite superior de tu rendimiento a través de tu crecimiento.

Romper el límite superior

Es posible que partamos de una situación de desventaja. Está bien. Puede incluso aceptarse, pero jamás debemos resignarnos a ella. Hay que luchar con todas nuestras armas, especialmente con la imaginación, que en estos casos es la más determinante.
Hay tres requisitos para romper las barreras de la excelencia. El primero es jugar con el corazón. Es decir, hacerle más caso al corazón, a lo que queremos, que a la cabeza, a lo que pensamos. Porque la cabeza procesa información y analiza; en cambio, el corazón alberga nuestros deseos más profundos, que son los que nos movilizan, los que nos hacen actuar. La cabeza nos hace ser lógicos y el corazón nos hace soñar.
 

«La cabeza nos hace ser lógicos y el corazón nos hace soñar»

En segundo lugar, tenemos que centrarnos en nuestros propósitos más profundos. Me explico: a veces pensamos en ganar más dinero, pero en realidad estamos hablando de un nivel muy superficial de propósito, porque seguramente queremos ganar dinero para comprarnos una casa, hacer un viaje… propósitos que se encuentran en un nivel más profundo que el de ganar dinero. Y si profundizamos un poco más, veremos que en realidad la casa nos interesa porque deseamos seguridad para nuestra familia, o que queremos viajar para sentir nuevas emociones, y estos últimos sí son deseos más profundos. Y conviene concentrarnos en este tipo de deseos porque son los que nos impulsan a actuar. El movimiento se crea por la emoción y cuanto mas profunda la emoción, más rápido el movimiento.
Y, en tercer lugar y por encima de todo, lo que hay que hacer es crecer. Debemos situar el rendimiento de nuestro mejor día más alto de lo que está ahora. Nuestro máximo nivel actual está determinado por nuestras capacidades actuales, que curiosamente constituyen obstáculos para supe- rar nuestro máximo nivel. Porque para llegar a ser un referente, en cualquier ámbito, no es suficiente llegar al máximo de nuestras capacidades, sino desarrollar nuevas.
En la vida es importante dejar un legado. Aunque decir esto pueda parecer un poco pretencioso, lo cierto es que dejamos un legado queramos o no. Nuestra vida es un modelo que imitar, o que evitar. Nuestra vida es un ejemplo, un modelo que inspirará a los demás, o un aviso de lo que no se quiere llegar a ser.
 
Y para ser un ejemplo inspirador hay que creer en lo imposible, en lo que ahora te parece imposible. Si tus circunstancias actuales son el punto de referencia para tomar tus decisiones o plantearte objetivos, limitas tus posibilidades y nunca serás más de lo que eres. No queda otra opción que creer en lo imposible y lanzarte al vacío, creer en lo que aún no tienes –porque de hecho aún no lo mereces– y atreverte a cambiar tus circunstancias. Para llegar a la excelencia hay que formarse, para traspasarla hay que transformarse.
Y ese paso de la excelencia a más allá de ella no suele estar tan lejos como creemos. A 99 grados el agua está muy caliente. A 100 grados cambia de estado. Sólo se necesita un grado más. En ese punto el cambio está muy cerca.
Hace unos años tuve el honor de ser invitado a dar unas clases de metodología del entrenamiento en un curso para directores de campos de golf, organizado por la University of Costal Caroline, de Carolina del Sur. Uno de los requisitos de entrada como alumno al curso era tener un altísimo nivel de golf. Afortunadamente, ya que apenas he golpeado unas decenas de veces esa pequeña pelota, ése no era un requisito para el profesorado. Y precisamente estaba comentando ese hecho un día en clase, cuando dije:
 
–Me parece admirable la precisión que llegáis a tener jugando al golf. Sois capaces de lanzar fuerte la pelota y además con una precisión increíble. Y lo hacéis de manera consistente. Realmente os admiro –confesé–, porque yo quizás conseguiría lanzar con esa potencia que tenéis, pero entre vuestra bola y la mía podría haber unos ciento cincuenta metros de diferencia.
El grupo irrumpió en una gran carcajada. Entonces, Mark, uno de los mejores jugadores de la clase, dijo:
–No te creas, Xesco. En realidad, entre tú y nosotros solamente hay unos milímetros de diferencia.
–¿Cómo? –le dije extrañado–. ¿Puedes explicarme cómo podría yo lanzar la pelota para que cayese tan sólo a unos centímetros de las vuestras?
–Fíjate en una cosa –explicó–. La diferencia real en el momento de golpear la pelota es de tan sólo unos milímetros –dijo juntando sus manos y ejecutando en el aire su swing–. Lo que ocurre es que unos milímetros de diferencia aquí, delante de tus pies, suponen una diferencia de diez grados en el ángulo de salida de la bola, que se transforman en cien metros allí abajo, al caer. Pero en realidad, para tener la misma precisión que nosotros, tan sólo tendrías que mejorar unos milímetros –y dibujó una gran sonrisa en su cara.

«A veces buscamos en el exterior una mejora que parece enorme y de un trabajo ingente, cuando, en realidad, todo lo que tenemos que hacer es cambiar tan sólo un poco, pero dentro de nosotros»

¡Menuda metáfora para la vida! A veces, buscamos en el exterior una mejora que parece enorme y de un trabajo ingente, cuando, en realidad, todo lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar tan sólo un poco, pero dentro de nosotros mismos.
A veces, la excelencia (o incluso sobrepasarla) está más cerca de lo que creemos y tan sólo es necesario cambiar algunos de nuestros hábitos por otros. No es una acción puntual la que determina la victoria, no gana el partido el que marca el gol mas bonito, sino que es la suma de todas y cada una de las acciones desde que empieza hasta que acaba el partido lo que lo decide. La temporada jamás deviene un fracaso de repente, o por un mal partido. Más bien, caes en él después de repetir pequeños errores una y otra vez, sin corregirlos, a lo largo de demasiado tiempo. Y similarmente, el éxito se alcanza por la suma de pequeñas y sencillas acciones realizadas durante días, semanas, meses…
 
Extracto de la obra Jugar con el corazón, de XESCO ESPAR.
 

Padres y fútbol

“Detrás de cada persona difícil hay una historia difícil”, está frase me la repetía constantemente un compañero de trabajo en relación con los usuarios complicados que atendíamos en el mismo. Venían personas con bastante mal humor a descargar sus iras contra unos empleados que estábamos cumpliendo nuestro trabajo diario. El caso es que a pesar de todo uno se intentaba poner en el lugar de la otra persona e intentaba comprenderlo a través de una forma asertiva.

Cuando llegue al fútbol como entrenador de equipos de base, también aprendí que detrás de un niño difícil hay un padre difícil. Eso es pero que muy cierto. Cuando empiezas la temporada sin conocer a los padres todavía, ya puedes intuir quién es su hijo, mirando de reojo a la grada. Hay padres que se creen que tu tienes la obligación de educar a sus hijos y cualquier acto de ellos durante entrenamientos o partidos es cosa tuya, y es cierto, pero no entienden que la educación de sus hijos debe de empezar primero por ellos (desde su ejemplo) para implicarse en ella de una forma positiva. Un niño que tiene un padre educado, sincero, tiene valores fundamentales, etc, quizás casi al 90 por ciento su hijo será muy parecido, sino igual. Ahora bien un padre maleducado, sin valores fundamentales que lo caractericen, con mala actitud, su hijo casi al 99 por ciento, también seguro que se le parece.

fotoabuelo

Hace tiempo escuche que cada uno tiene la cara que se merece y eso es muy cierto. Tu ves a una persona alegre, con brillo y educada, y es muy probable que sea buena gente. Ahora también te toca ver a personas con una cara estirada, malhumorada, enfurecida, etc….. esto es seguramente que cumplen muchos requisitos en el día a día para tener la cara que tienen.

Somos lo que pensamos. Cuando te toca detrás del banquillo el típico padre “plasta” que está todo el partido con frases tipo: “ya verás que la perdemos, ya verás que nos meten, si es que no damos una, es que el entrenador también no los pone en su posiciones, tu verás que falla ….), y estas frases cada 2 minutos, se acumula un ambiente negativo, que afecta desde el entrenador hasta los jugadores del banquillo o los asistentes que lo pueden escuchar y claro….. por esto no perdemos el partido, pero claro tampoco ayuda a ganarlo. Esta demostrado que con una suma de todas las partes de pensamientos positivos, el rendimiento del equipo es mejor que la suma de los pensamientos contrarios.

Estos tres aspectos nos pueden ayudar a comprender muchas cosas de lo que rodea al equipo de nuestro hijo, en el caso de ser padres:

Si tu niño no juega, es por algo. Siempre habrá algún padre que diga: “es que mi niño es muy bueno pero le tiene manía el entrenador” y claro su niño es muy bueno pero el entrenador para fastidiar al equipo lo deja sentado en el banquillo sabiendo que puede decidir el partido con su calidad. Este punto solo es aplicable cuando aun estando nuestro hijo en Fútbol Base, el equipo tiene una condición competitiva de primer equipo del club, porque indudablemente uno de los objetivos en el fútbol formativo debe de ser que todos los niños jueguen y se sientan integrados en el equipo.

Cuando tu niño juegue siéntate y disfruta tanto si pierden como si ganan. Si quieres ser entrenador haz un curso y lo eres, pero si te toca ser padre se padre.

Si tu ves que a tu niño no le apasiona el fútbol no lo lleves a entrenar y si a una actividad que le guste y disfrute con la misma. No lo lleves porque a ti si que te apasiona, seguro que es mejor para ellos. Si tu ves que lo que quieres es que tu hijo haga deporte y por eso lo apuntas y tu niño tiene un nivel más bajo no te empeñes en apuntarlo al mejor equipo. Busca un equipo que disfrute.

Al fin y al cabo lo importante es el niño, los padres somos un aspecto secundario que debemos velar por la felicidad y el bienestar de nuestros hijos.

Vía: Francis Luque – @franxluxna