INEFC Y FCF ACUERDO
PARA EL FÚTBOL FEMENINO

ACORD ENTRE L’FCF I L’INEFC PER PROMOCIONAR EL FUTBOL FEMENÍ DINS EL MARC DEL PROJECTE #ORGULLOSA

L’objectiu del conveni és treballar de manera conjunta en l’anàlisi, l’assessorament i el suport als clubs de futbol i futbol sala catalans per promocionar el futbol femení.

Acord entre l’FCF i l’INEFC per promocionar el futbol femení dins el marc del projecte #ORGULLOSALa Federació Catalana de Futbol ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) per realitzar el projecte de recerca ‘#OrgullosaLab: Anàlisi, assessorament i suport al programa #ORGULLOSA per promoure el futbol i futbol sala femení’. Coodirigida pels doctors Marc Vivés i Susanna Soler, la iniciativa compta amb un equip de recerca de sis professionals i el personal tècnic especialista que s’estableixi. El projecte, que es portarà a terme entre el gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020, té, entre d’altres, els següents objectius:

  • Participar en el disseny, anàlisi, interpretació i divulgació de l’estudi sobre la percepció i coneixement del futbol i futbol sala femení a través d’una enquesta.
  • Elaborar materials didàctics per a la ruptura dels estereotips i prejudicis de gènere al voltant del futbol i futbol sala femení dirigits a centres educatius.
  • Dissenyar i donar suport en el desenvolupament d’un programa de ‘Bones pràctiques’ als clubs per a la promoció del futbol femení des de tots els aspectes de l’organització.
  • Divulgar el projecte i els seus resultats en entorns professionals, esportius i acadèmics donant a conèixer la iniciativa  pionera de l’FCF a nivell català, estatal i internacional.

L’acord ha estat signat pel president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies Forcada, i el Director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Jordi Solà. També hi ha estat present el vicepresident de l’FCF Joan Soteras.